Disiplin suçlarına düzenleme ...


Açıklama: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yozgat İl Müdürü İsmail Yılmaz, disiplin affı nedeni ile görevine son verilen memurlar ile yurt dışında öğrenimlerini tamamlayanlar hakkında yeni düzenleme yürürlüğe girerek Resmi Gazetede yayınlandığını söyledi.
Kategori: YOZGAT HABER
Eklenme Tarihi: 07 Ağustos 2013
Geçerli Tarih: 25 Ağustos 2019, 21:43
Site: YOZGAT HABER ve TEKNOLOJi TAKiP
URL: http://www.yozgatinsesi.com/haber/2567-yozgat-haber-disiplin-suclarina-duzenleme-.html


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yozgat İl Müdürü İsmail Yılmaz, disiplin affı nedeni ile görevine son verilen memurlar ile yurt dışında öğrenimlerini tamamlayanlar hakkında yeni düzenleme yürürlüğe girerek Resmi Gazetede yayınlandığını söyledi. 1416 sayılı ecnebi memleketlere gönderilecek talebe hakkında kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarı ile tamamlayarak yurda dönenlerden 5510 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi kapsamında yurt dışında geçen süreleri borçlanmak için süresinde müracaat etmeyenlerin 2.11.2013 tarihine kadar müracaat ederek bu süreleri borçlanabileceklerini belirten SGK Yozgat İl Müdürü İsmail Yılmaz, "23.4.1999 ile 14.2.2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erip, 22.6.2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların 5510 sayılı Kanunun geçici 44 üncü maddesinde belirlenen süre içerisinde başvuru hakkını kullanmamış olanların 31.12. 2013 tarihine kadar müracaat ederek bu düzenlemeden faydalanabileceklerdir" dedi. 28.2.1997 ile 23.4.1999 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erip, 8.8.1999 tarihli ve 4455 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların bu maddenin yürürlüğe girdiği 2.8.2013 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar Kuruma müracaat etmeleri halinde, memuriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22.6.2006 tarihi arasındaki sürede uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılığı toplamları halen çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en son çalışmış oldukları kamu idarelerince yatırılmak suretiyle sigortalıların hizmet sürelerinden sayılacağı ifade eden Yılmaz, "Bu hükümler uyarınca kurumumuzca yapılacak işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Sigortalıların hak kaybına uğramamaları için yukarıda belirtilen süreler sona ermeden Başkanlığımıza, İl Müdürlüğümüze veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine, T.C. Kimlik Numaraları, emeklilik sicil numaraları, varsa sigorta sicil numaraları ve Bağ-Kur sicil numaraları gibi bilgileri de içeren dilekçeleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir" diye konuştu.